De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit de WWZ welke vanaf 1 januari 2015 in werking zullen treden.

  • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
  • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.

Voor uitgebreide informatie klik hier.

×

WhatsApp Chat

Klik op een van de onderstaande medewerkers om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@hh-finance.nl.

× Hoe kunnen we je helpen?