In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarvoor ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe wet ingaat.

U leest hier de hoofdpunten uit het wetsvoorstel:

Beschikking geen loonheffingen (BGL)

Als de nieuwe wet- en regelgeving is ingegaan, kunt u geen VAR meer aanvragen. U vraagt dan digitaal een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan.

Wat staat er in de ‘Beschikking geen loonheffingen’?

In een ‘Beschikking geen loonheffingen’ staat dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. U krijgt deze beschikking alleen als wij op basis van uw aanvraag vaststellen dat uw opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen over uw inkomsten. In het andere geval krijgt u een afwijzing.

Bij de ‘Beschikking geen loonheffingen’ zit een bijlage met omstandigheden en voorwaarden waaronder u het werk uitvoert. Deze omstandigheden en voorwaarden zijn gebaseerd op de antwoorden die u in uw aanvraag hebt gegeven. Uw opdrachtgever moet deze bijlage controleren.

Met de ‘Beschikking geen loonheffingen’ doen wij geen uitspraak over hoe wij uw inkomsten zien, bijvoorbeeld als winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking. Dit betekent dat wij uw inkomsten en werkzaamheden voor de inkomstenbelasting kunnen beoordelen, ongeacht of u wel of geen ‘Beschikking geen loonheffingen’ hebt.

Wanneer vraag ik een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan?

U bent niet verplicht een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan te vragen of te gebruiken. Wel kunnen uw opdrachtgevers u erom vragen. Uw opdrachtgevers zijn vrij om u zonder een beschikking een opdracht te geven. Uw opdrachtgever moet dan zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen.

U vraagt een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan voor de werkzaamheden die u uitvoert. U gebruikt per situatie de beschikking die past bij de werkzaamheden die u uitvoert en de omstandigheden waaronder u die uitvoert. Als u dus voor meerdere opdrachtgevers hetzelfde werk doet onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden, kunt u voor deze opdrachten dezelfde beschikking gebruiken. Veranderen de omstandigheden of voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert? Of gaat u andere werkzaamheden uitvoeren? Vraag dan opnieuw een ‘Beschikking geen loonheffingen’ aan.

De beschikking is maximaal 1 kalenderjaar geldig. Als u dan nog met uw werkzaamheden bezig bent, vraagt u opnieuw een beschikking aan. Wij verlengen een ‘Beschikking geen loonheffingen’ niet automatisch.

Wat moet uw opdrachtgever doen?

Uw opdrachtgever moet toetsen of de omstandigheden en voorwaarden waaronder u de werkzaamheden uitvoert, overeenkomen met de omstandigheden en voorwaarden die in de bijlage van de ‘Beschikking geen loonheffingen’ staan. Alleen als deze overeenkomen met de praktijk, geldt de vrijwarende werking van de beschikking en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Als de omstandigheden en voorwaarden niet (meer) overeenkomen met de praktijk, geldt de beschikking niet en moet uw opdrachtgever zelf beoordelen of hij loonheffingen moet inhouden en betalen. Een opdrachtgever kan u ook vragen een nieuwe beschikking aan te vragen met daarin de omstandigheden en voorwaarden die bij deze opdrachtgever gelden.

Ook moet uw opdrachtgever aan een aantal administratieve eisen voldoen, zoals het bewaren van een kopie van de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in zijn administratie en het vaststellen van uw identiteit. Deze eisen staan straks in de beschikking.

Werknemersverzekeringen

Gebruikt u bij een opdracht de ‘Beschikking geen loonheffingen’ en is aan de eisen voldaan, dan bent u in principe voor deze opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u geen beroep doen op uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

 

×

WhatsApp Chat

Klik op een van de onderstaande medewerkers om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@hh-finance.nl.

× Hoe kunnen we je helpen?