De Eerste Kamer heeft op 3 februari 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Met dit voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft per 1 mei 2016.

VAR 2014 en 2015 langer geldig
De VAR uit 2014 en 2015 kunnen nog gebruikt worden tot 1 mei 2016. Voor 2016 hoeft er dus geen nieuwe VAR te worden aangevraagd.

Wat komt er voor in de plaats?
Per 1 mei wordt de VAR vervangen door overeenkomsten die zijn opgesteld door de Belastingdienst. Met deze overeenkomsten betaald de opdrachtgever geen loonheffing, omdat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Deze overeenkomsten zijn net als de VAR niet verplicht, maar wel aan te raden voor de opdrachtgever. De opdrachtgever weet dan zeker dat hij geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen. De overeenkomsten kunt u hier downloaden. Let op! De Belastingdienst vult deze overzichten nog aan.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?
Wordt er gewerkt volgens een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, dan heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

 

 

Bron: Belastingdienst

×

WhatsApp Chat

Klik op een van de onderstaande medewerkers om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@hh-finance.nl.

× Hoe kunnen we je helpen?