Privacybeleid

Privacy statement HH Finance

Inleiding
HH Finance neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun u altijd contact opnemen met info@hh-finance.nl

Hoe gebruikt HH Finance uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden en waarvoor HH Finance persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HH Finance voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HH Finance worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. In veel gevallen bent u vrij om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer u noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doel einde:                            Financiële administratie

Gegevens 
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Contactgegevens (o.a. mobiel en NAW gegevens), Bankgegevens (naam bank/Iban/BIC), Openstaande saldi, Facturen en of bonnen, De inhoud van de communicatie met ons, Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, vrijwillig of op ons verzoek.
Grondslag
Wettelijke verplichting, uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn                   
Maximaal 7 (zeven) jaar na de overeenkomst beëindigd is.

 

Doel einde:                            Facturatie

Gegevens
NAW-gegevens, E-mailadres, (mobiele)telefoonnummer, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden en de inhoud van de communicatie met ons.
Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn
Maximaal 7 (zeven) jaar na de overeenkomst is beëindigd.

 

Doel einde:                            Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. (wwft)

Gegevens                             
Kopie van het identiteitsbewijs en of paspoort en alle informatie die hierop staat vermeld, NAW-gegevens en de inhoud van de communicatie met ons.
Grondslag
Wettelijke verplichting.
Bewaartermijn                   
Maximaal 7 (zeven) jaar na de overeenkomst en of opdracht is beëindigd of langer als dit nodig wordt bevonden bij een overtreding op deze wet.

 

Doel einde:                            Inkomstenbelasting aangifte

Gegevens
NAW-gegevens, E-mailadres, (mobiele)telefoonnummer, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. (denk hierbij aan o.a. gegevens over de inkomen, vermogens gegevens en identificatie gegevens zoals een kopie van het paspoort) en de inhoud van de communicatie met ons.
Grondslag                           
Wettelijke verplichting, Uitvoering van de opdracht.
Bewaartermijn               
Maximaal 7 (zeven) jaar na de opdracht of eerder wanneer de cliënt de administratie ophaalt.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
HH Finance heeft gegevens over u in bezit, omdat u deze gegevens aan ons verstrekt heeft. Hiernaast kunnen ook gegevens worden opgevraagd in openbare registers zoals o.a. de Kamer van Koophandel.

Met wie deelt HH Finance uw gegevens?
Om u de best mogelijke diensten te kunnen blijven leveren deelt HH Finance bepaalde gegevens met derden partijen. Denk hieraan aan partijen zoals Exact Online en Microsoft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking hiervan:

Inzage
U kunt uw eigen (Persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen en of wissen. HH Finance onderneemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij u ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een adreswijziging of wijziging van een (mobiel)telefoonnummer) aan HH Finance worden gemeld zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u persoonsgegevens up-to-date zijn. Wanneer u uw gegevens wilt inzien kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u verandering wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij HH Finance. U kunt verzoeken dat HH Finance uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijderd.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder de voorwaarden, het recht om HH Finance te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HH Finance of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van HH Finance te verkrijgen. HH Finance zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Ook heeft u het recht om HH Finance deze gegevens door te laten sturen aan een andere verantwoordelijke.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.

Reactie door HH Finance
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hh-finance.nl. HH Finance zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 (één) maand nadat HH Finance een dergelijk verzoek heeft ontvangen reageren.

×

WhatsApp Chat

Klik op een van de onderstaande medewerkers om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@hh-finance.nl.

× Hoe kunnen we je helpen?