Betaalt u in een jaar minder dan € 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval betaalt u in dat jaar minder of helemaal geen btw. Ook kunt u wellicht ontheffing van uw administratieve verplichtingen krijgen. Moet u € 1.345 of minder btw betalen, dan betaalt u door de kleineondernemersregeling (KOR) helemaal geen btw.

 

Voorwaarden

  • U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een  vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Let op! De KOR geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Vermindering berekenen
Hoeveel belastingvermindering u precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat u zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als u de regeling niet zou toepassen. Zie hieronder hoe de berekening tot stand komt.

HH KOR berekening overzicht

De vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die u zou moeten betalen. Als u de KOR toepast, kunt u dus geen btw-teruggaaf krijgen.

 

 

Bron: Belastingdienst

×

WhatsApp Chat

Klik op een van de onderstaande medewerkers om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@hh-finance.nl.

× Hoe kunnen we je helpen?