Per 1 januari 2016 is de Nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) ingegaan. Deze regeling bepaald of een DGA verzekerd moet zijn voor de werknemersverzekeringen. Als een DGA zijn ontslag kan voorkomen, dan is deze niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Anders zou de DGA misbruik kunnen maken van de regeling door zichzelf te ontslaan en een uitkering aan te vragen.

 

DGA’s per 1 januari niet verzekerd voor werknemersverzekeringen
− De bestuurder die zelf, of samen met zijn echtgenoot, op grond van de statuten over zijn ontslag kan beslissen of niet tegen zijn wil ontslagen kan worden.
− De bestuurder die zelf, of samen met zijn echtgenoot en met zijn (aangetrouwde) familieleden tot en met de 3e graad, aandelen heeft die ten minste 2/3 deel van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij (samen met zijn familieleden) over zijn ontslag kan beslissen of niet tegen zijn wil ontslagen kan worden.
− Bestuurders die samen alle aandelen in de vennootschap hebben en allemaal een gelijk of bijna gelijk deel van het kapitaal in handen hebben.
− De bestuurder die via een rechtspersoon waarvan hij de bestuurder is, of via een vennootschap waarin hij aandelen houdt, zoveel invloed in de vennootschap heeft dat hij over zijn ontslag kan beslissen of niet tegen zijn wil ontslagen kan worden.

 

Voor al deze situaties geldt dat de bestuurder zelf direct of indirect aandelen in de vennootschap moet hebben. Met ‘bestuurder’ wordt in deze regeling in eerste instantie de statutair bestuurder bedoeld. Is de statutair bestuurder een rechtspersoon, dan wordt degene die het bestuurswerk doet, ook als bestuurder gezien.

 

 

Bron: Belastingdienst

×

WhatsApp Chat

Klik op een van de onderstaande medewerkers om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@hh-finance.nl.

× Hoe kunnen we je helpen?